Nie sądźcie

Nie sądźcie

(Łk 6, 36-38)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.

Wiara i praktyki religijne są niezwykle ważne. One budują we mnie prawdziwe człowieczeństwo, kieruję myśli i postępowanie ku Bogu. Każdy człowiek ma zapisane w sercu dobro, ale wiara potrafi to dobro nie tylko wydobyć, ale też bardzo wzmocnić. O ile wiara kieruje się zawsze ku źródłu, bo jeżeli zbłądzi w stronę wypełniania nakazów i zakazów, dążenia tylko do tego, aby być w porządku, to nie na wiele się zda. Słowa tej Ewangelii zawsze zmuszają mnie do zastanowienia i zachęcają do zmiany myślenia. Continue reading „Nie sądźcie”

Reklamy

Pustynia

Pustynia, miejsce oddzielenia od świata, inne niż to, co otacza mnie codzienne. Trzeba czasem odejść na pustynię, oddzielić się od codzienności, ale trzeba pamiętać, że pustynia jest miejscem suchym. Tu jestem tylko ja i tylko to, co mam w sercu. Wtedy jak na dłoni widzę moje braki, brak duchowej strawy i „żywej wody”. Może zrodzić się pokusa aby zapełnić ten brak byle czym. Jednak nie po to wychodzę na pustynię. Tu jak na dłoni widzę, że jestem całkowicie zależny od Boga. Bez Niego szybko zamienię się w pustynny pył. Ta świadomość otwiera mnie na Jego łaskę, pokornieję, widzę prawdę o sobie, ale jednocześnie czerpię z jedynego źródła, które nie jest fatamorganą. Tym źródłem jest Jezus. Tym samym pustynia nie osłabia mnie, lecz wzmacnia. Mogę wrócić do świata, mam wtedy siłę, aby nieść Miłość wlaną mi przez Ducha Świętego.

To daje pustynia. Z jednej strony jest to niebezpieczne, bo może mnie przerazić prawda o mnie, z drugiej strony, gdy tą prawdę przyjmę, będę gotowy na przyjęcie Bożej miłości i świadczenie o Nim w świecie.

To taka krótka refleksja na kanwie Ewangelii niedzielnej.

Feliks

Jak grochem o ścianę

(Mk 7, 31-37)
Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: „Effatha”, to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: „Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę”.

Ktoś, kto nie widzi i nie może mówić. Inni muszą go przyprowadzić, sam nie przyjdzie. Ktoś taki jak my, jak ja. Przecież tyle razy słucham Słowa Bożego, przyjąłem w życiu dużo nauk, a właściwie wysłuchałem… I nic.
Continue reading „Jak grochem o ścianę”

Niepokoje laika

Gdy mowa o zagrożeniach dla Kościoła, dla wiary katolickiej, jednym tchem wymieniamy media, polityków, twórców kultury, czy raczej pseudokultury. Mówimy o ideologiach i promocji stylu życia jakby Boga nie było. To wszystko się dzieje, to wszystko prawda, to na pewno ma pewien wpływ na odejście współczesnego człowieka od Boga. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że świat zawsze był przeciwny Bogu i zawsze w historii były różne sposoby walki z Kościołem. Continue reading „Niepokoje laika”

Heretycy

„Heretycy popełniają grzech, z powodu którego zasłużyli sobie nie tylko na to, by zostali karą klątwy wyłączeni z Kościoła, lecz także usunięci ze świata karą śmierci. O wiele bowiem cięższą zbrodnią jest psuć wiarę, która daje życie dla duszy, niż fałszować pieniądze, które służą życiu doczesnemu. Skoro więc świeccy władcy z miejsca sprawiedliwie karzą fałszerzy pieniędzy i innych złoczyńców karą śmierci, tym bardziej heretyków można z miejsca, skoro tylko udowodni się im winę herezji, nie tylko ukarać klątwą, ale także sprawiedliwie uśmiercić. Ze strony zaś Kościoła jest miłosierdzie troszczące się o nawrócenie błądzących; stosownie do nauki Apostoła nie potępia się ich od razu, lecz dopiero: „po pierwszym i drugim upomnieniu”; po tym zaś skoro heretyk nadal trwa w uporze, straciwszy nadzieję w jego nawrócenie, mając na uwadze zbawienie innych, Kościół karą klątwy wyklucza go z swojego łona i następnie zostawia go sądownictwu świeckiemu, by przezeń był usunięty ze świata karą śmierci. Mówi przecież Hieronim: „Trzeba odciąć zgangrenowane członki i usunąć z trzody parszywą owcę, aby cały dom nie spłonął, nie popsuła się cała masa, nie zaraziło się całe stado, nie zginęła cała trzoda”. Święty Tomasz z Akwinu

Tak, w taki sposób kiedyś myślano. Oczywiście ta myśl nie należała do doktryny Kościoła, ale była powszechnie akceptowana i pochwalana. Słuszność tej myśli potwierdzali swoim autorytetem teolodzy i biskupi, z biskupem Rzymu na czele. Taki pogląd panował przez setki lat. Przeciętnemu człowiekowi wydawał się integralną, oczywistą częścią wiary.
Continue reading „Heretycy”

„Amoris laetitia” i „HUMANAE VITAE”

W ostatnim czasie rozgorzała w Kościele wielka dyskusja na temat adhortacji papieża Franciszka „Amoris laetitia”. Z ust wielu katolików posypały się gromy na papieża i jego otoczenie, oskarżenia o zmianę doktryny katolickiej, a na wet o herezję. Podobnie rzecz ma się z encykliką Pawła VI „Humanae vitae”, o której od dłuższego czasu dyskutuje się w instytucjach watykańskich i nie tylko. Zapanował pewien chaos w myśleniu i niestety sami ponosimy sporą winę za to. Poszczególni wierni, jak i instytucje Kościoła. Continue reading „„Amoris laetitia” i „HUMANAE VITAE””

Jazda po bandzie

climb-2082089_640

(Mk 1,14-20)
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Jezus przyszedł, a oni poszli za Nim. Łatwo i miło czyta się te słowa, często obojętnie, a przecież w rzeczywistości jest w tym zdaniu ogrom emocji. Bo jak to tak? Zostawili ojca i odeszli? Bo jak to tak? Piotr zostawił żonę i teściową i poszedł? Nie wiadomo na jak długo? Co to za synowie, co to za mąż? W tamtych czasach kobiety nie utrzymywały się same jak dzisiaj. Continue reading „Jazda po bandzie”